Əlolə handə doysə,

Syo çoxom bəsə poysə,

Çı yo ome bızınım-

Bəşem bəmandem roysə!

***

Əlolə jen-kinəsə,

Çok əbıni nənəsə.

Çı yoku omə nomə

Bənom ıştə sinəsə.

***

Əlolə çı sə-bə sə,

Kinon mandən səbəsə.

Çətin deşmen dust bıbu,

Lovə bıkoş sabəsa!

***

Əlolə beşi bə sə,

Məmand bəsə kəybəsə.

Hun ome, xısusış se,

Dardon zyod bin i bə sa!

***

Əlolə bəsə çiysə?

Dave be bə çoçiysə!

Yo bəvıjnen de çəşi,

İnə bəbe çəşiysə!

***

Əlolə merdi kəy şə,

In şikil merdi kəşə.

Nomerd tıni bəhvate-

Dəvit bə merdi kəşə.

***

Əlolə vıl bə kəşə,

Zoəm bə çordə sinn dəşə.

Hamədə ləlqıl bemə,

Vişonədə vənəşə.

***

Əlolə dast bə kəşə,

Həxi məjən bə həşə.

Çımıku rık kardə yo,

Yali bıhıt jıqoşə.

***

Əlolə çı doy putə,

Va voydə mutə-mutə.

Yo bəştə yo rəseədə,

Rəğib mıncır bıə, sutə.

***

Əlolə han bə latə,

Nənə bıdə bə hıtə.

Enəm, tıni maç bıkəm,

Sı dəvəşə ranq vitə.

***

 

Əlolə dardon dıvə,

Arsı voş be, dardı voə.

Çımı lınqon bıbıron-

Bəfirsem bə merdi və.

 

Bayrami Allahverdi

Masalli, Mahmudavar

 

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO