•  
  • Har ko de ome-nome bəbe.
  • Har koy de insofi bıkə.
  • Har millət ıştə sə qin kardə ruji, ğəzənc krdə ıştə marde hıkmi.
  • Har saru sapeşən bəbe.
  • Har sıxani ıştə vırəş heste.
  • Har sohbət kardəkəso dust benibəşe.
  • Har şe ıştə nozıkətiku barişiye, inson sırafiətiku.
  • Har şəğol zuzeədə həşi benıbəşe.
  • Har şəvi qıləy ruj heste.
  • Har vıli ıştə buş heste.
  • Har zır-zır bıkə zırnojən ni.
  • Harçi bə hardey bande.
  • Harçi bəkaşteş, əyən bədıveş.
  • Harçi bılındə vırəo çok çiyeydə.
  • Harçi ov pok bəka, ovi zəmin pok bəka.
  • Harçi zəmini dimisəy.
  • Harde loku, bışi bə Boku.
  • Harde piti? Qırdəkə noxuti.
  • Harde-mole, mande-merıs.
  • Hardey ayb nıbo, ko kardey boçi aybe?
  • Hardeyən koməq, kardeyən koməq.
  • Hardə mıftə, jəydə cıftə.
  • Hardəkəsi cılmə əşmardınin
  • Hardəkəsi oroxniye, lıştəkəsi onıroxniye.
  • Hardəyış qılvonə moğnə, əvən vığnə-vəğnə.
  • HarYasinəhand məlo ni.
  • Havzə zımıstoni lu bə zəmini qıniye, voş bəvoy.
  • Haye-huye diyədə, poynə ənə hiyədə.
  • Hay-hayış şə, vay-vayış mandə.
  • Hejo bəmande ıştə qıniyə vırədə.
  • Hejo Rəməzon, i kərən Şəbon?
  • Her qit bəvinde, ku şat.

   

  Har ko de ome-nome bəbe.

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO