Əlolə bənə şıvə,

Həşi bə kə dətıvə.

Iştı vanqonə vəyşte,

Bıdə dəşum bəştı və.

***

Əlolə dılım təvə,

Tı vevə, azan vevə,

Tı vıl bıbi-o bıbi,

Azən çə vıli livə!

***

Əlolə bandi qıyə,

Ha ruj ko,ha ruj koyə,

Pidə yo səçın  bıkəy-

Boy bə Masal, bə vəyə!

***

Əlolə kolo dıryə,

Dardi səpe dard hıryə.

Kəybə qəvi xokış noə,

Yo çəməku poş bıryə.

***

Əlolə quşvə, qyozə.

Qeşe əçe əndozə,

Tı çımıniş, az ıştı.

Co xıyol məkə, ha zoə!

***

Əlolə rovzə-rovzə,

Kəfşəni aləf havzə.

Mı tınım jıqo pidə,

Bənə bə cərco xavzə.

 

            Ğ

Əlolə sırafə çığ,

Bılbıl bə vıli aşığ.

Çı deşmeni qulləsə.

Bəde dusti ğandə sığ.

***

Əlolə doydə koroğ,

Erməni bəmə jə doğ.

Dıl bə Xıdo bıdəmon,

Ozod bəbe Qərəboğ!

 

           I

Əlolə xaç perandı,

Xəy bıbu har ovandı.

Bə dədə bıvot, xəş ni,

Yo bə səfə nığandı!

***

Əlolə bardı-vardı,

Bəştə soybi oqardı.

Tarseym mıjə bıjənım,

Dimo nəzə dəvardı.

***

 

Əlolə çok oqardı,

Pojə bə lok oqardı,

Yo mıku bıkə, ıştı

Xıynə bə xok oqardı.

 

Bayrami Allahverdi

Masalli, Mahmudavar

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO