Əlolə ğəmon bəmı,

Ruşt bıdo imom bəmı.

Bə çı ruj mandim, Xıdo,

Sıredə ımən bəmı!

***

Əlolə məhıt bemı,

Bebəfo məvot bəmı.

Az ıştınim, tı çımı,

Daynə məğand dumə mı!

***

Əlolə doy ğələmı,

Kərəm tıniş, Lələ mı,

Hicroni tındətiku-

Dəvastəme şələ mı!

***

Əlolə  boni çımı,

İqləlim, bo ni çımı!

Tınım ve pidə, kinə,

Iştı xəbə ni çımı!

***

Əlolə honi çımı,

Dard-ğəmi qoni çımı.

Tı mını ve pidəbən,

Hiç xəbəm bıəni çımı.

***

Əlolə kəşe çımı,

Yo ro bə çəşe çımı.

Çı Tolışi tərlonim-

Sonə se pişəy çımı!

***

Əlolə bande bəmı,

Təponən bande bomı.

Məhlədə kinə pime-

Təylə nom mande bomı!

***

Əlolə okə bomı,

Dard-ğəmon tokə bomı,

Mardim noz kəşe-kəşe,

Ənə noz məkə bomı!

***

Əlolə syo xaçonı,

Sinə səpe dəçını,

Yo şamamə perosnı,

Pəvəndi əy bıçını!

***

Əlolə Mələk həsı,

Bə vəyu qərək həsı,

Zoə ki bə kə omedə,

Vəyusə zirək həsı.

***

Əlolə şo nim betı,

Mavji besonim betı.

Tiy bıqıno, xun emo,

İyən əmolnim betı.

 

Bayrami Allahverdi

Masalli, Mahmudavar

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO