Dədə hestbe, nənə hesteb bəvədə,

Ləzzət hestbe, təmən hestbe qəvədə.

Ruj daverde, mandim tokyə şəvədə,

Həşi həşi həni, qırdo bumi qardəni.

Jimon esət bomı ləzzət vardəni.

 

Çəmə çokə rujon, soron dəvom şin,

Çəmə dardi dımonin şin, dəvon şin.

Əmə şimon, çı dınyoku əvon şin,

Dılım bımon hiç cur bovə kardəni.

Jimon esət bomı ləzzət vardəni.

 

Nıznəmone çəvon ğədr vaxtədə,

Eqınim çı cıvonəti taxtədə.

Ome rəse çı coəti vaxt-vədə,

Maq omeədə bəmə rəhm kardəni.

Jimon esət bomı ləzzət vardəni.

 

Jıqom pidə bə rujon az oqərdom,

Çəvon tono, qırdo bəvon bıqardom.

Bısorvınom əvoni, şo bıkardom,

Həyf şə ruj bə dumo oqərdəni.

Jimon esət bomı ləzzət vardəni.

Jimon esət bomı ləzzət vardəni.

 

Rız Musayev

Lankon Şağlaser

 

 

 

 

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO