Təhsili inkişofədə bıə xıdməton, nupərəsə nəsli təlim-tərbiyə sahədə yolə noiliyyəton bə dast vardeyro iyən 5 oktyabr-Beynəlxəlğ de Miəllimon Ruji Mınosibəti Ostoro şəhr M.Ə.Sabiri nominə 1 numrəynə səheyə (tam) miyonə məktəbi direktor Əliyeva Xədicə Məmmədəli kinə çı Təhsil Naziri Emin Əmrullayev cənabon 05.10.2021-nə sor K-1263 numrəynə əmri əsos “Azərboycon Respublikə navəjənə (qabaqcıl) təhsili  kovon” de sinə nişoni təltif kardə bıə.
“DODO” redaksiyə heyət Xədicə miəllimə təbrik kardə iyən çəy oməvədədə bıə həmmə fəoliyyəton ovandon noc kardə.

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO