Category: RƏVAYƏTLƏR

XIDO KƏLOM

81 Voteydən: «İtoət kardeydəmon». İştıtu diyəro beədə, esə boy, çəvon i poə fikir kardeydə ıştə votəyon vəynə. Allah nıvışteydə çəvon…