Əlolə təvə vırə.

Həşi dətovə vırə.

Həzo fərzəndı bıbu,

Ədəni nəvə vırə!

***

Əlolə qəte mərə,

Bə tələ dəşe morə.

Piəme bə xəlvət dənəm,

Doy bəmı çəşəmurə!

***

Əlolə qamoə vırə,

Ğal bəbe həmoə vırə.

Hiçki ədəni,boyli,

Hovə vırə,moə vırə.

***

Əlolə bıqət vəsə,

Bınəmon lıv lıvisə.

Şeğ bıbəmon-eməmon

Çı livə-bə livəsə.

***

Əlolə bəsə  tiysə,

Səm bədəje dustisə.

Xıdo, mıni rə bıkışt,

Sipi nıbu dusti sə.

***

Əlolə qızqinə sə,

Şərt bınə kinə nısə.

Bırəs, mıni kıştedən,

Kavyə çəşə kinəsə!

***

Əlolə nıştim  ronsə,

Mandim bəsə quşonsə.

Yo bəste kətton bo şəy,

Dute çımı çəşonsə!

***

Əlolə sınbılisə,

Bılbıl nışte xolisə.

Pişe qəvi bəhando.

Teğ eşe çəy dılisə.

***

Əlolə ha Xonnisə,

Çı ko heste honisə?

Dəsmoli bəste, bəşe-

Xaçinə zoə bə isə!

***

Əlolə ko koonsə,

Kafte nıştə doonsə.

Ov ekə, çodo bıjən,

Dədəm mandə roonsə.

***

Əlolə doy bəşonsə,

Yo bə çəşim kəşonsə,

Çəşruşni bıdəkəsi,

Vırəş heste çəşonsə!

 

Bayrami Allahverdi

Masalli, Mahmudavar

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO