Əlolə con dəjedə,

Dınyo mıni ojedə.

Bəy dəsınd, dəşi bə kə,

Çımı bədə rujədə.

***

Əlolə voə-voş voydə,

Bando vovaz omeydə.

Yətimi çəşon bəzneyn-

Çəşə ars çı doğ noydə!

***

Əloləm bə Mədəğə,

Dənoy bə con dəğdəğə.

İ kərə dimı sıre-

Coni bədom sədəğə.

***

Əlolə xosə əğə,

Məkə dımı ləğləğə.

Mətars cını-pəyniku-

Ha ruj  bekə sədəğə.

***

Əlolə çımı əğə,

Dədə dasti kırtəğə.

Avşum bıbum, pebuşum

Bəştı bə ğəmə nığə!

 

***

Əlolə sınbıl okə,

Vıli tono vıl okə,

Bə yo az ğıbon bışum,

Damə bıkə, dıl okə.

***

Əlolə oqard bə kə,

Bışi,boy, ro qard bıkə.

Nə dardım heste, nə ğəm-

Tıniş mıni zard bıkə.

***

Əlolə lovə bıkə,

Dıli sıə tovə bıkə.

Bışi, çımı zıvono

Bə kinə lovə bıkə.

***

Əlolə bə bi diəkə,

Bəştə to-bobi diəkə.

Dimədə dust votəyon

Peşədə ğəlbi diəkə.

***

Əlolə şe dumə kə,

Şin bıvot, şin daməkə.

Kinə bətı ədənin,

Çəşə arsi əməkə!

***

Əlolə bəmı diəkə,

Çı vəyuku dodəkə!

Bə vəyu rıki məqət,

Bəvite bə dədə kə!

 

Bayrami Allahverdi

Masalli, Mahmudavar

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO